Selecció d'indicadors
Indicador Valor
Activitat del sector serveis 08/2019 2%
Volum de negoci de productes industrials 08/2019 1,4%
Comandes de productes industrials 08/2019 -9,9%
Passatgers als aeroports 09/2019 4,5%
Edat dones al primer matrimoni (anys) 2018 33,66
Matrimonis 2018 -7,9%