Selecció d'indicadors
Indicador Valor
Inversió industrial 2020 -4,2%
Licitació oficial d'obres (data obertura) 12/2019 -41,1%
Confiança empresarial T1/2020 0,2%
Vehicles industrials matriculats 12/2019 -9%
Turismes matriculats 12/2019 -0,3%
Preus de consum (IPC) 12/2019 0,9%