Selecció d'indicadors
Indicador Valor
Persones amb discapacitat 2018 582.027
Activitat del sector serveis 09/2019 3,3%
Volum de negoci de productes industrials 09/2019 6,2%
Comandes de productes industrials 09/2019 4,9%
Clima exportador T3/2019 -10,6
Volum de negoci en la indústria 2017 6,8%