Selecció d'indicadors
Indicador Valor
Clima exportador T1/2019 0,8
PIB T1/2019 2,1%
Passatgers als aeroports 05/2019 3%
Preus de consum (IPC) 05/2019 1%
Licitació oficial d'obres (data obertura) 05/2019 207%
Places en establiments hotelers 2018 0,5%