Selecció d'indicadors
Indicador Valor
Licitació oficial d'obres (data obertura) 04/2019 105,6%
Productivitat dels factors 2018 0%
Residus industrials 2017 4,8%
Turismes matriculats 04/2019 -1,3%
Vehicles industrials matriculats 04/2019 -5,4%
Preus de consum (IPC) 04/2019 1,7%