Selecció d'indicadors
Indicador Valor
Producció del sector serveis T2/2019 4,1%
Cost laboral per treballador i mes T2/2019 2,5%
Turismes matriculats 08/2019 -22,9%
Vehicles industrials matriculats 08/2019 -27,5%
Migracions externes 2018 16,7%
Migracions internes 2018 -4,2%